by

ยกของหนัก ทำให้ไส้เลื่อนจริงหรือ ?

เวลายกกล่องหนักๆ คุณเคยกังวลจะเป็นไส้เลื่อนหรือไม่ เอาละรู้อะไรไหม อน้่งดีที่สุดเรื่องนี้ก็เป็นจริงแค่บางส่วน ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า ความเป็นเหตุเป็นผลกับความเชื่อมโยงนั้นแตกต่างกัน ความเป็นเหตุเป็นผลทำให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นส่วนความเชื่อมโยงหมายความว่าสองสิ่งนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ไม่จำเป็นว่าสิ่งหนึ่งต้องเป็นเหตุให้เกิดอีกสิ่งหนึ่ง และดูเหมือนว่าโรคไส้เลื่อนและกล่องหนักๆนั้นจะมีความเชื่อมโยงกัน ทว่าการยกของหนักๆไม่ได้ทำให้เกิดไส้เลื่อนแต่อย่างใด

ต่อไปนี้คือรายละเอียดทางการแพทย์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคไส้เลื่อน โดยหลักการแล้ว โรคไส้เลื่อนเกิดขึ้นเมื่อผังพืดบริเวณหน้าทองหรือขาหนีบอ่อนแอและมีรูโหว่ ซึ่งโดยปกติแล้วจะเกิดจากการที่พังผืดไม่ปิดตัวขณะที่ตัวอ่อนเจริญเติบโตในครรภ์มารดา หรืออาจจะตกทอดมาถึงคุณทางกรรมพันธุ์ก็ได้ รูโหว่หรือความอ่อนแอของพังผืดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคุณยกของ การยกของจึงไม่ใช่สาเหตของโรคไส้เลื่อน

เอาละ ทีนี้เราจะมาดูกันว่าการยกของหนักๆและโรคไส้เลื่อนมาเกี่ยวข้องกันได้อย่างไร เมื่อคุณยกของหนัก แรงดันใชช่องท้องจะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งถ้าคุณเป็นไส้เลื่อนอยู่แล้ว แรงดันที่เพิ่มขึ้นในลักษณะนี้อาจทำให้อวัยวะบางอย่างในช่องท้องของคุณ (ซึ่งก็คือลำไส้) ทะลักผ่านรูโหว่นั้นออกมา ด้วยเหตุนี้ อาการไส้เลื่อนจึงแรากฏให้เห็นชัดขึ้น แต่ถึงแม้คุณจะไม่ได้ยกอะไรหรือไม่เคยทำกิจกรรมใดๆ ที่ต้องใช้แรงมาก ความบกพร่องหรือรูโหว่ของพังผืดก็จะยังคงมีอยู่ พูดง่ายๆคือ คุณจะยังคงเป็นไส้เลื่อนอยู่ดี

เห็นได้ชัดว่าการออกแรงมากๆไม่ใช่ปัจจัยเดียวหรือแม้แต่ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดอาการไส้เลื่อน โดยจะเห็นได้จากผลการศึกษาวิจัยที่ทำกับคนที่เป็นไส้เลื่อนจริงๆ ทั้งนี้มีงานวิจัยสองชิ้นที่ทำการสำรวจว่า ผู้คนคิดว่าสิ่งใดคือสาเหตุที่ทำให้พวกเขาเป็นโรคไส้เลื่อน ปรากฏว่า คนที่เป็นไส้เลื่อนส่วนใหญ่ไม่คิดว่าการออกแรงมากๆหรือการยกของหนักจะมีส่วนเกี่ยวของด้วย จากการศึกษาคนไข้ 129 คนที่เป็นไส้เลื่อนพบว่า มีเพียง 7 เปอร์เซ็นต์เท่ารั้รที่รายงานว่าพวกเขาคิดว่าไส้เลื่อนของตนเป็นผลมาจากความตรึงเครียดของกล้ามเนื้อหรือการออกแรงมากๆอย่างการยกของหนัก งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งซึ่งศึกษาคนไข้ที่เป็นไส้เลื่อนของตนค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆ สำหรับคนไข้ที่เหลืออีก 11 เปอร์เซ็นต์นั้น ผลการตรวจสอบทางการแพทย์ก็ไม่พบหลักฐานใดๆที่สนับสนุนข้อกล่าวอ้างดังกล่าวเลย ดังนั้น อย่างดีที่สุดเรื่องนี้จึงเป็นความจริงเพียงบางส่วน การยกของหนักๆอาจบังเอิญเกิดขึ้นพร้อมกับอาการไส้เลื่อน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า การยกของหนักๆจะทำให้เกิดรู้โหว่ตรงพังผืดที่ท้องของคุณ

 

ขอบคุณภาพจาก :

ขอบคุณบทความจาก : หนังสือคุณหมอฮะ! ไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อย